Rezultat fluturas c3 temp

Fluturaș salariu [numefunctiee], gradația [gradatia],  unitate [tipunitateint2], studii [studiiint]
[nume_luna_fata] 2021 Actual Normal Coeficient majorat ([valoare_Cf])
Salariul de bază [salariubaza] [Salariu_de_Baza_Neplafonat] [Salariu_de_Baza_Neplafonat_C3] 
Spor conducere  [functconducerealeasa] [sporfca] [sporfca] [sporfca]
Baza salarială [bazaslariala] [bazaslariala_Neplafonat] [bazaslariala_Neplafonat_C3] 
Zile libere  0 0 0 0
Spor de tură [afisprocent] [spordetura] [spor_de_tura_NePlafonat] [spor_de_tura_NePlafonat_C3]
Spor ore de noapte [orenoapteint] [sumaspororenoapte] [sumaspororenoapte_NePlafonat] [sumaspororenoapte_NePlafonat_C3]
Spor de zile nelucrătoare [orezilenelucratoareint] [sumazilenelucratoare] [sumazilenelucratoare_NePlafonat] [sumazilenelucratoare_NePlafonat_C3]
Indemnizație titlul științific de doctor [titstintific] [titlu_stiintific_Neplafonatf] [titlu_stiintific_Neplafonatf] 
Prime, alte drepturi 0 0 0
Gărzi efectuate în zile lucrătoare  [oregarziZL] [sumatatotalaZL] [sumatatotalaZL_Neplafonat] [sumatatotalaZL_Neplafonat_C3]
Gărzi efectuate în zile nelucrătoare  [oregarziNZL] [sumatatotalaNZL] [sumatatotalaNZL_Neplafonat] [sumatatotalaNZL_Neplafonat_C3] 
Gărzi la domiciliu  [oregarzidomiciliu] [sumatotaldomiciliu] [sumatotaldomiciliu_Neplafonat] [sumatotaldomiciliu_Neplafonat_C3]
Spor condiții de muncă  [procentsporcmn] [spora10] [spora10_Neplafonat] [spora10_Neplafonat_C3] 
Spor condiții de muncă (rap. sal. bază ian 2018)  [procentsalariunetcompri]% [sporsalbazaianuarie]
Spor condiții de muncă (cf. grilei minime)  [procentsalariunetcompri]% [sporA10v2]
Sume compensatorii [compensari] [compensari] [compensari]
Total brut [brut] [brut_Neplafonat] [brut_Neplafonat_C3]
Asigurări de sănătate (CASS) 10% [impsanatate] [impozit_Sanatate_Neplafonat] [impozit_Sanatate_Neplafonat_C3]
Asigurări Sociale (CAS) 25% [impcas] [CAS_Neplafonat] [CAS_Neplafonat_C3]
Deducere personală (DP) 0 0 0
Indemnizație de hrană   [indemnhrana] [indemnizatie_hrana_Neplafonata] [indemnizatie_hrana_Neplafonata] 
Venit  impozabil [venitimpozabil] [venit_impozabil_Neplafonat] [venit_impozabil_Neplafonat_C3]
Impozit    10% [impozit] [impozit_Neplafonat] [impozit_Neplafonat_C3]
Salariu net Lei   [salariunet] [Salariu_Net_Neplafonat] [Salariu_Net_Neplafonat_C3]
Salariu net EURO   [salariuneteuro] € [salariueuro_nEPLAFONAT] [salariueuro_nEPLAFONAT_C3]
Salariu net  ([procentsalariunetcompri]% spor c.m. sal. bază ian. 2018)  [salariunetcomprieuro] € [salariunetcompri]
Salariu net ([procentsalariunetcompri]% spor c.m. cf. grilei minime) [salariunetA10euro] € [salariunetA10]

Mai multe informații găsiți pe pagina protestului.

  • Calculul actual conform legislației în vigoare
  • Calculul normal al drepturilor salariale al lucrătorilor din sănătate, ce ar trebui acordate conform prevederilor legii nr. 153/2017 și ale HG nr. 135/2018, incluzând salariile de bază prevăzute pentru anul 2021 și raportarea tuturor sporurilor la aceste salarii de bază.
  • Sumele sunt rotunjite în lei (RON) fără zecimale;
  • Conversie curs valutar: 1 € = [valoarecurse]

Calculatorul de salarii este destinat de a fi folosit în scopul unor simulări/estimări privind calculul salariilor. Acesta nu are rolul de a oferi o opinie în cazuri particulare. Solidaritatea Sanitară își declină orice responsabilitate față de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării calculatorului de salarii.  (ver II 04.04.2018)

0

calcule efectuate

[graficcompspor]

Vă așteptăm alături de noi în Comunitatea „Solidaritatea Sanitară”