Rezultat fluturaș

Fluturaș salariu [numefunctiee], gradația [gradatia],  unitate [tipunitateint2], studii [studiiint]
Februarie 2022 Actual Normal Cf. coeficient
Salariul de bază [salariubaza] [Salariu_de_Baza_Neplafonat] [Salariu_de_Baza_Neplafonat_C3] 
Spor conducere  [functconducerealeasa] [sporfca] [sporfca] [sporfca]
Baza salarială [bazaslariala] [bazaslariala_Neplafonat] [bazaslariala_Neplafonat_C3] 
Zile libere  0 0 0 0
Spor de tură [afisprocent] [spordetura] [spor_de_tura_NePlafonat] [spor_de_tura_NePlafonat_C3]
Spor ore de noapte [orenoapteint] [sumaspororenoapte] [sumaspororenoapte_NePlafonat] [sumaspororenoapte_NePlafonat_C3]
Spor de zile nelucrătoare [orezilenelucratoareint] [sumazilenelucratoare] [sumazilenelucratoare_NePlafonat] [sumazilenelucratoare_NePlafonat_C3]
Indemnizație titlul științific de doctor [titstintific] [titlu_stiintific_Neplafonatf] [titlu_stiintific_Neplafonatf] 
Prime, alte drepturi 0 0 0
Gărzi efectuate în zile lucrătoare  [oregarziZL] [sumatatotalaZL] [sumatatotalaZL_Neplafonat] [sumatatotalaZL_Neplafonat_C3]
Gărzi efectuate în zile nelucrătoare  [oregarziNZL] [sumatatotalaNZL] [sumatatotalaNZL_Neplafonat] [sumatatotalaNZL_Neplafonat_C3] 
Gărzi la domiciliu  [oregarzidomiciliu] [sumatotaldomiciliu] [sumatotaldomiciliu_Neplafonat] [sumatotaldomiciliu_Neplafonat_C3]
Spor condiții de muncă  [procentsporcmn] [spora10] [spora10_Neplafonat] [spora10_Neplafonat_C3] 
Spor condiții de muncă (rap. sal. bază ian 2018)  [procentsalariunetcompri]% [sporsalbazaianuarie]
Spor condiții de muncă (cf. grilei minime)  [procentsalariunetcompri]% [sporA10v2]
Sume compensatorii [compensari] [compensari] [compensari]
Total brut [brut] [brut_Neplafonat] [brut_Neplafonat_C3]
Asigurări de sănătate (CASS) 10% [impsanatate] [impozit_Sanatate_Neplafonat] [impozit_Sanatate_Neplafonat_C3]
Asigurări Sociale (CAS) 25% [impcas] [CAS_Neplafonat] [CAS_Neplafonat_C3]
Deducere personală (DP) 0 0 0
Indemnizație de hrană   [indemnhrana] [indemnizatie_hrana_Neplafonata] [indemnizatie_hrana_Neplafonata] 
Venit  impozabil [venitimpozabil] [venit_impozabil_Neplafonat] [venit_impozabil_Neplafonat_C3]
Impozit    10% [impozit] [impozit_Neplafonat] [impozit_Neplafonat_C3]
Salariu net Lei   [salariunet] [Salariu_Net_Neplafonat] [Salariu_Net_Neplafonat_C3]
Salariu net EURO   [salariuneteuro] € [salariueuro_nEPLAFONAT] [salariueuro_nEPLAFONAT_C3]
Salariu net  ([procentsalariunetcompri]% spor c.m. sal. bază ian. 2018)  [salariunetcomprieuro] € [salariunetcompri]
Salariu net ([procentsalariunetcompri]% spor c.m. cf. grilei minime) [salariunetA10euro] € [salariunetA10]
  • Calculul actual conform legislației în vigoare
  • Calculul normal al drepturilor salariale al lucrătorilor din sănătate, ce ar trebui acordate conform prevederilor legii nr. 153/2017 și ale HG nr. 135/2018, incluzând salariile de bază prevăzute pentru anul 2021 și raportarea tuturor sporurilor la aceste salarii de bază.
  • Cf. coeficient: calculul salariilor de bază prin raportarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în legea salarizării la salariul de bază minim brut pe țară în plată. Mai multe informații privind solicitarea Federației „Solidaritatea Sanitară” găsiți aici.
  • Sumele sunt rotunjite în lei (RON) fără zecimale;
  • Conversie curs valutar: 1 € = [valoarecurse]

Calculatorul de salarii este destinat de a fi folosit în scopul unor simulări/estimări privind calculul salariilor. Acesta nu are rolul de a oferi o opinie în cazuri particulare. Solidaritatea Sanitară își declină orice responsabilitate față de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării calculatorului de salarii.  (ver II 04.04.2018)

0

calcule efectuate

[graficcompspor]

Vă așteptăm alături de noi în Comunitatea „Solidaritatea Sanitară”