Calculator avansat de salarii în Sănătate actualizat 2022 (v5.2)

Generează-ți fluturașul de salariu!

V 5.2  (16 martie 2022)

Calculul salariilor de bază pentru toate categoriile de lucrători din sănătate prin raportarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în legea salarizării la salariul de bază minim brut pe țară în plată. Mai multe informații găsiți aici.

V 5.0  (04 noiembrie 2021)

Calculul corect al sporurilor pentru condiții de muncă în cazul personalului auxiliar sanitar care lucrează cu pacienți COVID-19, respectiv prin raportarea sporului de pandemie la salariul de bază actual/în plată. Cu alte cuvinte, el indică nivelul drepturilor ce trebuie acordate de fiecare unitate.

Calculul normal al drepturilor salariale al lucrătorilor din sănătate, ce ar trebui acordate conform prevederilor legii nr. 153/2017 și ale HG nr. 135/2018, incluzând salariile de bază prevăzute pentru anul 2021 și raportarea tuturor sporurilor la aceste salarii de bază.

V 4.0  (28 august 2020)

Adăugarea modului de calcul pentru sporul de până la 30% conform Ordinului 1070/94/2087/2020. Majorări salariale Cf. Legii nr. 51 din 27 aprilie 2020, Legii nr. 64 din 21 mai 2020.  Posibilitatea de a calcula fluturașul de salariu pentru anul și luna dorite (2018-2022).

V 3.5 (14 iunie 2018)

Actualizare Cf. OUG nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017. Include și modulul de sume compensatorii.

V 3.0 (04 aprilie 2018)

Actualizare mod calcul spor condiții de muncă, adăugare modulul de comparare spor condiții muncă, adăugare grafice interactive, afișare salariu net și în €.

V 2.2 (30 martie 2018)

Adăugarea personalului nemedical/TESA în lista de funcții.

V 2.0 1 (29 martie 2018)

Modificare procent sporuri funcții de conducere Cf. Anexa II, cap. I pct. 1.4 din Legea nr. 153/2017 cu modificările ulterioare

V 2.0 (27 martie 2018)

Module introduse:  sporul de ture, spor pentru zile nelucrătoare, sporul pentru munca prestată în timpul nopții, calculator gărzi.

V 1.1 (24 martie 2018)

Module introduse: selectare lună calcul, realocare funcții per categorii de studii

V 1.0 (23 martie 2018)

Module introduse: spor funcție de conducere, indemnizație titlul științific de doctor, indemnizația de hrană.

V 0.9 Beta (21 martie 2018)

Module introduse: salariu de bază, spor condiții de muncă.

  • Modul de calcul este conform legislației în vigoare și a Regulamentului de sporuri adoptat prin HG 153/2018. Regulamentul de sporuri poate fi consultat aici. Vom actualiza în permanență modul de calcul corespunzător modificărilor legislative.
  • ATENȚIE! Acum puteți introduce procentul concret al sporului de condiții de muncă stabilit la nivel de unitate pentru locul dvs. de muncă sau dacă nu îl cunoașteți puteți alege categoria de spor din Anexele 1-8 ale Regulamentului de sporuri.
  • Calculatorul de salarii este disponibil pentru personalul medico-sanitar și auxiliar prevăzut în Anexa nr. II din Legea 153/2017 și pentru personalul nemedical/TESA
  • Prezenta versiune include: spor conform ordinului comun 1070/2020, spor de ture, spor de noapte, spor de zile nelucrătoare, spor condiții de muncă, calculator gărzi, simulare procente diferite de spor, grafice evoluții salariale etc.

Calculatorul avansat de salarii în Sănătate a fost dezvoltat în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Solidaritatea parte a strategiei Federației Solidaritatea Sanitară de informare continuă a salariaților.

0

calcule efectuate

Vă așteptăm alături de noi în Comunitatea „Solidaritatea Sanitară”